سرور مجازی بیگ بلو باتن - bbb1

20 گیگابایت هارد / 4 گیگابایت رم / 2 هسته سی پی یو / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/قابلیت نسخه 1 بیگ بلو باتن

سرور مجازی بیگ بلو باتن - bbb2

70 گیگابایت هارد / 6 گیگابایت رم / 4 هسته سی پی یو / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/قابلیت نصب تمامی نسخه های بیگ بلو باتن

سرور مجازی ترکیه بیگ بلو باتن - tbbb2

70 گیگابایت هارد / 6 گیگابایت رم / 4 هسته سی پی یو / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/قابلیت نصب تمامی نسخه های بیگ بلو باتن

سرور مجازی بیگ بلو باتن - bbb3

100 گیگابایت هارد / 8 گیگابایت رم / 4 هسته سی پی یو / 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/قابلیت نصب تمامی نسخه های بیگ بلو باتن

سرور مجازی بیگ بلو باتن - bbb4

200 گیگابایت هارد / 10 گیگابایت رم / 6 هسته سی پی یو / 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/قابلیت نصب تمامی نسخه های بیگ بلو باتن