سرور مجازی بیگ بلو باتن - B1

40 گیگابایت هارد / 6 گیگابایت رم / 4 هسته سی پی یو / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/ نصب و راه اندازی نسخه رایگان نسخه فارسی بیگ بلو باتن

سرور مجازی بیگ بلو باتن - B2

70 گیگابایت هارد / 8 گیگابایت رم / 4 هسته سی پی یو / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/ نصب رایگان نسخه فارسی بیگ بلو باتن

سرور مجازی بیگ بلو باتن - B3

100 گیگابایت هارد / 8 گیگابایت رم / 4 هسته سی پی یو / 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/قابلیت نصب تمامی نسخه های بیگ بلو باتن

سرور مجازی بیگ بلو باتن - B4

200 گیگابایت هارد / 10 گیگابایت رم / 6 هسته سی پی یو / 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه/قابلیت نصب تمامی نسخه های بیگ بلو باتن