برای به اشتراک گذاری، صفحه نمایش، بر روی آیکون مربوط به اشتراک گذاری در پایین صفحه کلیک کنید.

در پنجره جدیدی که باز میشود، نوع اشتراک گذاری را انتخاب کنید، در حالت اول می توانید، کل صفحه نمایش را به اشتراک بگذارید، اگر بخواهید، یک نرم افزار یا پنجره خاصی را نمایش دهید، در تب دوم، نرم افزار مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین می توانید، در تب سوم، یک صفحه از مرورگر کروم را برای به اشتراک گذاری انتخاب کنید.

active اشتراک گذاری صفحه نمایش