برای مدیریت و محدود کردن کاربران، روی گزینه چرخ دنده کلیک کنید، در منوی باز شده، گزینه قفل کردن کاربران را انتخاب کنید. پنجره جدیدی باز میشود.

در این پنجره می توانید محدودیتهای مورد نظر را اعمال کنید. گزینه اول، به اشتراک گذاری وبکم را برای کاربران غیر فعال می کند.

گزینه دوم، اشتراک گذاری وبکم فعال است ولی شرکت کنندگان نمی توانند تصاویر همدیگر را مشاهده کنند و صرفا مدرس این قابلیت را در اختیار خواهد داشت. گزینه سوم، دسترسی کاربران برای فعال سازی میکروفون را غیر فعال می کند. گزینه چهارم، امکان ارسال گروهی پیام و گزینه پنجم امکان ارسال خصوصی پیام را محدود می کند. گزینه ششم، دسترسی کاربران به یادداشت اشتراکی را محدود خواهد کرد. گزینه آخر نیز، فهرست کاربران را از دید شرکت کنندگان مخفی می کند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای